M. Fethullah Gülen

Mevsim gelince bir bakarsın nevbâhar olur;
"Gül açar bülbül öter" her yere lâlezâr olur.

Binbir râyiha ile soluklanır çiçekler
Sermest dolaşır bu iklimde kuşlar böcekler...

Ağaçlar semâa kalkar okşar-geçer rüzgâr
Rüzgâr nağmeleriyle her şey rakseder-oynar.

Ölümün ümîtle gülümsediği bu yerde
Bahar Cennet’in çehresinde ince bir perde.

Bu perdeyi aşan rûh Sonsuz’la bütünleşir
Burada insan bütünüyle uhrevîleşir.

Artik çok sarp görünse de yollar ötelere
Ne gam! Uçup gitmiş ruhlar için Cennet’lere...

Ufuklar daralsa dünyâ sıksa da insanı
Bambaşka genişlikler verir ona îmânı.

Arayanlar bulur burada sonsuz sükûnu
Anlar ancak inançla gerilen ruhlar bunu...

Bir başka türlü bâdeyle mahmûrlaşan gözler
Baharı seyreder ve Cennetlerde gezerler.

Ölürken de bunlar tohumlar gibi ölürler...
Sonra öteki baharda birbir dirilirler...