Anne girmem bu oyuncak dükkanına
Orda toplar tayyarelertanklar var.

Seviyorum söğüt dalı atımı
Tekme atmazısırmaz

Ben yaşamak istiyorum
Ağaç gibi sessiz sessiz ve rahat
Karınca kararınca değil
serile serpile boylu boyumca.

Anne girmem bu oyuncak dükkanına
orda toplar tayyareler tanklar var.

Cahit Irgat