zamanın siLdiqi bir benLikti oySa hic tutamadan eLini..
.. en değerLiLerim soLumdadır..yOk oLmu$ bi qünün ardından duaLar yükSeLirdi biZe dair..
kendi kentinden ayrı ucar yitik bir ku$..
bir teLdE kırıkLarından tutunarak..
demir kadar soquktur her kı$ qeCesi iStanbuL..
bir demir parcası sapLanmı$ a$kın kanadına..
kayıp bir hikayedE iki küSkün.. : )
soquk ve anLamayan birbirinden kaCak bakı$Lara sahip..
hiC biLemedim eLinin sıCakLıqını ve hic tutunamadım bir kentin sana ait yanLarına..
soLup qitti iCimizden renkLerimiz.. dü$ürdük sanırım bir qöc sırasında..
$imdi ne yana dönSem.. huzursuz bir qidi$ iSter qeLmeLerim..
hani.. ne kadar demi$din ya sevqi..
bir kanattan öbür kanada BEN kadar seviyorum $ehri ve seni.. : )
biraz bo$ biraz sacmasapan cOkca yaLnız bir qeCe daha..
nerden ba$Larsan ba$La sOnLarın hep kacınıLmaz oLduqu film qibi biraz hayat..
toparLamaya kaLktıqımda kendimi beceriksiz saymam bana her daim ders oLmamı$tır meseLa..
sayfayı cevirmekten hep kOrktum o sayfaya uzun uzun bakıp dü$ünmeyi marifet sayıyorum haLa..
sanki her$ey yoLuna qirecekmi$ qiBi sanki tüm bunLar kendi kendime uydurduqum *****LıkLarmı$ qiBi..
asLında kabuL etmenin yürek istediqi bir yoLun ortasındayım.. ne yana baksam bir adım daha atıp atmamanın hesabını yapıyorum..
bazen qeri dönmek daha mantıkLıdır diyorum bazen hicbir $ey diyemiyorum zaten coqu kez de sacmaLıyorum..
meseLa buqün icimde hic umut yok..
icimde ba$ka bir $ey de yOk öyLe bir bo$Luk i$te.. nedenLeri cOk caresi yOk..
yarın da qünLerden soquk meseLa icim $imdiden ü$üyor..
uzak $ehirLerin beni anLamadıqı anLamadan yarqıLadıqı sevqi nedir biLmeyen öyLesine benciL öyLesine vurdumduymaz öyLesine saqır dokunu$Larından sancıLanıyor ömrüm..
ve ben “Bitsin artık” cümLeLerini sakLıyorum akLımda haLa..
fiLe corap qiymeyen dOqruLarım bazı benciLLikLerin üzerine cıkamadıysa aLıp ba$ımı bu bo$a qecen yıLLara carparım carpa carpa büyürüm büyüyünce unuturum..

bu haLe ne zaman qeLdim hatırLamıyorum iki qüzeL söz bana fazLa mı biLmiyorum keLimeLerin anLamLarı sana cok mu uzak kestiremiyorum var mısın yok musun qöremiyorum..

ÖyLece kaLıyorum kanıyorum ama anLatamıyorum..


ben iyiyim..
evet cOk siqara iCiyorum.. mutsuzLuqumun üStüne birer birer siqara yakıyorum..
üSteLik mutLuda etmiyor bu beni..
aCı cekmek iStiyorum.. qarip mi ?
aCı cekmede müzik biLe dinLenmiyor..
beni yaLnız bırakın.. bırakın ki nefeS aLayım..
bırakın ki ruhumu sizLerden arındırayım..

alıntı
...