Dört Tarafa Ferman Etti Kasdın
Aşaık Ali

Dört tarafa ferman etti kasdına
Başının çaresin gör Osmanoğlu
Dört vezir tayin olmuş üstüne
Kırk bin asker ile bil Osmanoğlu

Aşkar atın yorgun cenge varılmaz
Hatt-ı hümayuna karşı durulmaz
Hasımların galip dava görülmez
Mahşerde mürafaa ol Osmanoğlu

Çok şükür huccaca vermiş hidayet
Bunca yıldır vardı geldi selamet
Sancağ-ı resule yüz sürdü gayet
Akranın bulmasın al Osmanoğlu

Musahhar eylemiş Şam'ın çöllerin
Hoş selamet ettin Mekke yolların
Seni ister şimdi Aydın illerin
Sılayı rahm eyle gel Osmanoğlu

N'eylesin yalınız bir Nasuh Paşa
Alem şanı inkar olunmaz başa
Nami-i şanı inkar olunmaz haşa
Döğüşe döğüşe öl Osmanoğlu

Der ki Ali'm sana hezar aferin
Cennet-i alada uçmaktır yerin
Bin yüz yirmi altıda kesildi serin
Yafa çöllerinde kal'd Osmanoğlu