Osmanlı Sarayı'na nasıl girdiği hakkındaki bilgi de rivayetten öte değildir.Kaşıkçı Elması 86 karat olup çevresinde çift sıra 49 tane elmas ile bezenmiştir ve dünyada çok bilinen 22 elmas arasındadır. Topkapı Sarayı müzesinde sergilenmektedir.

Topkapı müzesindeki ünlü elmasa neden "kaşıkçı elması" denildiği hakkında muhtelif hikâyeler varsa da bunların doğru olanı elmasın kesiminin oval olması ve dolayısıyla da kaşığa benzemesindendir.

Efsaneye göre 1774 yılında Pigot adında bir Fransız subayı bu elması Hindistan'ın Madaras Mihracesi'nden satın alıp Fransa'ya götürür. Bir zaman sonra tekrar satılığa çıkartılan elması Napolyon'un annesi satın alır ve uzun süre göğsünde taşır. Ne var ki Napolyon sürgüne gönderildiği zaman oğlunu kurtarabilmek için annesi de elması mecburen satılığa çıkartır. İşte o sırada Fransa'da bulunan Tepedelenli Ali Paşa'nın bir adamı paşa adına 150 bin altın ödeyerek elması satın alır ve paşaya getirir.

II. Mahmud zamanında Tepedelenli Ali Paşa devlete karşı ayaklandığı gerekçesiyle öldürülür paşanın varlıklarına el konulur ve tüm mal varlığı Osmanlı Hazinesine gönderilir. Böylelikle Napolyon'un annesinden satın alınan "Kaşıkçı Elması" hazineye girmiş olur.

Bir başka rivayet ise: 1699 yılında İstanbul'da Eğrikapı çöplüğünde dolaşan baldırı çıplak takımından bir kaşıkçının bulması nedeniyle elmasın adının buradan geldiği yönündedir. Kaşıkçı bu taşı bir kuyumcuya 10 akçaya satar. Kuyumcu taşı arkadaşlarından birine gösterir; kıymetli bir elmas olduğu anlaşılınca sus payı ister. Aralarında kavga çıkar. Mesele Kuyumcubaşıya akseder. Kuyumcubaşı kavgacıların eline birer kese akçe vererek taşı alır. Fakat bu sefer de olayı sadrazam Köprülüzade Fazıl Ahmet Paşa duyar taşı kendisi için satın almaya hazırlanırken mesele Padişaha akseder. IV. Mehmet (Avcı Mehmet) bir Hattı Hümayun ile elması Sarayı Hümayuna getirtir ve Saray elmastraşına verilir. Eğrikapı çöplüğünde bulunan taş işlenince meydana 86 karatlık nadide bir elmas çıkar. Kuyumcubaşıya Kapıcıbaşılık rütbesiyle bir kese bahşiş ihsan olunur.

Kaşıkçı Elması'nın çevresini iki sıra 49 adet pırlanta kuşatmaktadır. Bu haliyle elmas yıldızların ortasında pırıl pırıl parlayıp gökyüzünü aydınlatan bir dolunayı andırır.
1 cm3 elmasın kütlesi 3.5 gr veya 17.5 karattır. Kaşıkçı elmasının büyüklüğü 86/17.5 = 4.91 cm3 kadardır.

Diğer ünlü elmaslar arasında günümüzde halen İran'da bulunan Derya-yi Nur elması (günümüzde dünyanın en büyük elması ve 182 karat büyüklükte) ve günümüzde İngiltere kraliyet ailesinin elinde bulunan ve yeni kesiminden sonrası dünyanın en büyük elması olma ününü kaybetmiş eski zamanlarda Iran kraliyet ailesine ait olan 105 karatlık Kuh-i Nur elmasları sayılabilir.