Mavi Taşlı Kıymetli Mücevherin Adı

Lapis lazuli veya laciverttaşı çok eski çağlardan beri mücevher olarak kullanılan bir taş türü. Koyu mavi renkte yarışeffaf-opak niteliğinde özellikle Antik Mısır'da Firavunlar tarafından çok önem verilmiş kıymetli bir taştır.Lapis lazuli bir mineral değil kayadır. Çünkü birkaç mineralden oluşmuştur. Gerçek bir mineral olabilmesi için sadece bir mineral türünü içermesi gerekirdi.

İsmin ilk kısmı olan lapis Latince kökenli bir kelimedir ve "taş" manasına gelir. İkinci kısım olan lazuli ise Latince lazulum kelimesinin genitif hali'dir (-in hali). Lazulum kelimesi de zaten Arapça (el-)lazward kelimesinden türemiştir ki bu Arapça kelimenin kökeni de Farsça lazhward sözcüğüne dayanır. Aslında bir yerin ismi olan bu kelime zamanla taş ile ilgisi yüzünden mavi manasında kullanılmaya başlandı. İngilizce "gökmavisi" manasına gelen azure kelimeside buradan türemiştir. Bir bütün olarak incelenirse lapis lazuli mavinin taşı ya da gökyüzü taşı manasına gelir.

Eski Yunan'da "Sapphirus" olarak geçen lapis lazuli "içerisinde altın damarları olan mavi renkli bir taş" olarak bilinmekte idi; bugün bu isim mavi korindon çeşitleri için kullanılmaktadır. Sonraları lapis içinde mevcut olan piritin bu altın rengini verdiğinin anlaşılmasıyla birlikte iki taş birbirinden ayırd edilmeye başlamıştır.

Tanımı ve Özellikleri


Lapis lazulinin ana bileşeni lazurittir (yaklaşık %25-40). Lazuritin kimyasal formülü

(NaCa)8(AlSiO4)6(SSO4Cl)1-2'dir. Lapis ayrıca kalsit (beyaz) ve pirit (sarı) de içerir. Ayrıca augit diopsit enstatit mika hauynit hornblend ve nosean da içerebilir. Sertliği yaklaşık 5.0-5.5 arasındadır.


Lapis lazuli genelde kireçtaşlarının kontakt metamorfizmasıyla oluşur.

En güzel rengi pirinç sarısı renginde pirit zerrecikleriyle hafifçe kaplanmış koyu bir mavidir. Beyaz kalsit damarlarının olmaması ve pirit kalıntılarının az olması lazımdır. Fazla kalsit veya pirit ihtiva eden taşlar diğerlerine oranla pek değerli değildir.

Genellikle rengi sayesinde tanınan lapis lazuli HCl (hidroklorik asit) ile karşılaştığında H2S gazı verir. Bu gazın kokusu çürümüş yumurtaya benzemektedir. Taştaki pirit varlığı çoğu zaman doğal lapis lazuliyi birçok lapis imitasyonundan ayırmak için önemlidir.