Kalsedon
(Mavi Akik)


Düşünce yeteneğini kuvvetlendirir iyi konuşmayı sağlar. Zihinsel duygusal ve ruhsal dengeleyicidir. Herkes arasında kardeşliği teşvik eden bir taştır. İyimserlik ve iyi dilekleri sembolize eder. Düşmanlığı huzursuzluğu ve melankoliyi yatıştırır. Cömertliği hassaslığı anlayışı arttırır minerallerin etkili bir şekilde özümsenmesini sağlar. Zihnin sağlamlığını arttırarak bunamayı tedavi eder.

Kalsedon kuvars ailesinin üyesi bir taştır. Şeffaf yarı şeffaf veya donuk olabilir. Salkım şeklinde sarkıtlar halinde ve kaya oyuklarının astarlarında oluşur. Bazı zamanlar küçük bir miktar Opal içerir. Fiziksel zihinsel duygusal ve ruhsal dengeleyicidir. Herkes arasında kardeşliği teşvik eden bir taştır. İyimserlik ve iyi dilekleri sembolize eder.

Düşmanlığı huzursuzluğu ve melankoliyi yatıştırır. Cömertliği hassaslığı anlayışı arttırır minerallerin etkili bir şekilde özümsenmesini sağlar. Zihnin sağlamlığını arttırarak bunamayı tedavi eder.


ALINTIDIR.