Malatya Hacı Hüseyin Paşa Bedesteni Hacı Hüseyin Paşa Bedesteni neredeHacı Hüseyin Paşa Bedesteni tarihiHacı Hüseyin Paşa Bedesteni mimari özellikleriHacı Hüseyin Paşa Bedesteni resimleriHacı Hüseyin Paşa Bedestenine nasıl gidilir

Malatya Hacı Hüseyin Paşa BedesteniMalatya Darende ilçesinde Eski Darende Mevkii’nde bulunan bedestenin kitabesi bulunmamaktadır. Yapım tarihi bilinmemekle beraber banisi Hacı Hüseyin Paşa’dır. Hacı Hüseyin Paşa’nın XVIII.yüzyılda yaşadığı dikkate alınacak olunursa bedestenin de bu yüzyılda yapıldığı sanılmaktadır.

Bedesten dikdörtgen planlı olup Osmanlı döneminde yapılmış kapalı çarşı planını yansıtmaktadır. Yapının dış duvarlarında kesme taş iç duvarlarında da moloz taş kullanılmıştır. Bedestenin kuzey güney ve doğusunda üç kapısı bulunmaktadır. Bunlardan kuzey ve doğu kapıları dışarıya taşkın olup görkemli bir görünüşü vardır. Üzeri beşik tonozla örtülmüştür. Bedestenin ortasında tonozla örtülü uzun bir koridor ve bunun iki yanında da yine beşik tonozlu dükkânlar sıralanmıştır.

Yapının güney bölümü daha geniş olup kuzey bölümü ile bağlantısı sivri kemerli bir kapı ile sağlanmıştır. Bedesten günümüze çok harap bir durumda gelebilmiştir