Kurulum**

(ÖNEMLİ NOT: İŞLEME BAŞLAMADAN ÖNCE LÜTFEN ŞABLONLARIN YEDEKLERİNİ ALIN DAHA SONRA SİTEM GİTTİ DİYE DERT YANMAYIN)

Forumhome Şablonunda Bulun

Son mesaj ekler

Kod:
<!-- main --> ... (Bu Aradaki Kodların Hepsini Seçin ... <!-- /main -->
Aşağıdaki Kod Aralığı İle Değiştirip KaydedinKod:
<!-- main --> <table class="tborder" cellpadding="$stylevar[cellpadding]" cellspacing="$stylevar[cellspacing]" border="0" width="100%" align="center"> <thead>   <tr align="center">    <td class="thead">&nbsp;</td>    <td class="thead" width="60%" align="$stylevar[left]">$vbphrase[forum]</td>    <td class="thead" width="40%">$vbphrase[last_post]</td>       <if condition="$vboptions['showmoderatorcolumn']">    <td class="thead">$vbphrase[moderator]</td>    </if>   </tr> </thead> $forumbits <tbody>   <tr>     <td class="tfoot" align="center" colspan="<if condition="$vboptions['showmoderatorcolumn']">6<else />5</if>"><div class="smallfont"><strong>       <a href="forumdisplay.php?$session[sessionurl]do=markread" rel="nofollow">$vbphrase[mark_forums_read]</a>       <if condition="$vboptions['forumleaders']">&nbsp; &nbsp;       <a href="showgroups.php$session[sessionurl_q]">$vbphrase[view_forum_leaders]</a></if>     </strong></div></td>   </tr> </tbody> </table> $forumhome_markread_script <!-- /main -->


forumhome_forumbit_level1_nopost Şablonunu Bulup Kompile Silin ve Aşağıdaki Kodları Ekleyin

collapse_tcat eklerKod:
 <if condition="!$show['collapsable_forums']"> <tbody> </if>   <tr>     <td class="tcat" colspan="<if condition="$vboptions[showmoderatorcolumn]">6<else />5</if>">       <if condition="$childforumbits">       <a style="float:$stylevar[right]" href="#top" onclick="return toggle_collapse('forumbit_$forumid')"><img id="collapseimg_forumbit_$forumid" src="$stylevar[imgdir_button]/collapse_tcat{$collapseimg_forumid}.gif" alt="" border="0" /></a>       </if>        <center><a href="forumdisplay.php?$session[sessionurl]f=$forum[forumid]">$forum[title]</a>     <if condition="$show['forumdescription']"><div class="smallfont">$forum[description]</div></if></center>         <if condition="$show['subforums']"><div class="smallfont"><strong>$vbphrase[subforums]</strong>: $forum[subforums]</div></if>     </td>   </tr> <if condition="!$show['collapsable_forums']"> </tbody> </if> <if condition="$childforumbits"> <if condition="!$show['collapsable_forums']"> <tbody id="collapseobj_forumbit_$forumid" style="{$collapseobj_forumid}"> </if> $childforumbits <if condition="!$show['collapsable_forums']"> </tbody> </if> </if>


forumhome_forumbit_level2_post Şablonunu bulup İçeriğini Kompile Silip Aşağıdaki Kodları Ekleyin

Çizgi içinde konuları ve mesajları ekler.

Kod:
<tr align="center">   <td class="alt2"><img src="$stylevar[imgdir_statusicon]/$forum[imageprefix]forum_$forum[statusicon].gif" alt="" border="0" id="forum_statusicon_$forum[forumid]" /></td>   <td class="alt1Active" align="$stylevar[left]" id="f$forum[forumid]">     <div>       <a href="forumdisplay.php?$session[sessionurl]f=$forum[forumid]"><strong>$forum[title]</strong> </a> <a href="external.php?forumids=$forum[forumid]"><img src="http://www.muratcan25.com/img/rss.jpg" border="0" width="16" height="16" align="right" alt="RSS Feed for $forum[title]" /></a>        <if condition="$show['browsers']"><span class="smallfont">(<phrase 1="$forum[browsers]">$vbphrase[x_viewing]</phrase>)</span></if>     </div>     <if condition="$show['forumdescription']"><div class="smallfont">$forum[description]</div></if>     <if condition="$show['forumsubscription']"><div class="smallfont"><strong><a href="subscription.php?$session[sessionurl]do=removesubscription&amp;f=$forum[forumid]" rel="nofollow">$vbphrase[unsubscribe_from_this_forum]</a></strong></div></if>     <if condition="$show['subforums']"><div class="smallfont" style="margin-top:$stylevar[cellpadding]px"><strong>$vbphrase[subforums]</strong>: $forum[subforums]</div></if>   </td>   <td class="alt2">$forum[lastpostinfo]<div class="smallfont" style="margin:6px;padding:4px;border:1px dashed #000066background:#ffffff">$vbphrase[threads]: <b>$forum[threadcount]</b> | $vbphrase[posts]: <b>$forum[replycount]</b></div></td>    <if condition="$vboptions['showmoderatorcolumn']">   <td class="alt1"><div class="smallfont">$forum[moderators]&nbsp;</div></td>   </if> </tr> $childforumbits