Chien üç kesintisiz (yang) çizgiden oluşur. Kuzeybatı yönündedir ve ailenin reisine bağlıdır. Bu genellikle babadır; kullanacağı odalar da çalışma odası kiler ana yatak odasıdır. Sonbahar sonu kış başlangıcını temsil eder. Güçlüdür enerji ve dayanıklılık gösterir. Aynı zamanda göğü temsil eder. Bağlı olduğu hayvan attır; güç kuvvet dayanıklılık anlamına gelir.

K'un üç kesikli (yin) çizgiden oluşur. Güneybatı konumundadır ve annelik ile ilgili özellikleri temsil eder. Anneyle ve mutfak dikiş odası gibi geleneksel olarak kadınlara ve annenin zamanını geçirdiği odalarla ilintilidir. Yazı temsil eder. Karı-koca arasındaki ilişkiyi simgeler; ama bir efendiyle hizmetlisi ya da baba-oğul ilişkisi de olabilir bu. Toprağı (toprak ana) temsil eder. Bağlı olduğu hayvan doğurganlığı simgeleyen inektir.

Bir kesiksiz (yang) çizgi üzerinde iki kesikli (yin) çizgiden oluşur. Doğu konumundadır ve en büyük oğulu temsil eder. Demek ki büyük oğulun yatak odası doğuda olacaktır. İlkbahar başlangıcını temsil eder; kararlılığa ani beklenmedik değişimlere bağlıdır. Simgesi göğe doğru süzülen ejderhadır. Bu nedenle genellikle gök gürültüsüyle ilişkilendirilir.

-İki kesiksiz (yang) çizginin altında uzanan bir kesikli (yin) çizgiden oluşur. Güneydoğu konumundadır ve en büyük kızı temsil eder. Kızın odası güneydoğuda olmalıdır. İlkbahar sonunu temsil eder bütünlük iyi bir akıl ve iç kuvvet anlamına gelir simgesi sabah bizleri uyandıran horozdur.

İki kesikli (yin) çizgi arasındaki bir kesiksiz (yang) çizgiden oluşur. Kuzey konumundadır ve ortanca oğlanla ilişkilidir. Yatak odası evin kuzeyinde olmalıdır. K'an kışı temsil eder hırs ve iç yönelimle ilgilidir. Sıkı çalışmayla ilintilidir ama kurnazlık ve hilekârlıkla bağlantılı da olabilir.

Li iki kesiksiz (yang) çizgi arasında bir kesikli (yin) çizgiden oluşur. Güneydedir ve ortanca kıza bağlıdır. Güney ortanca . kızın yatak odası için elverişli bir konumdur. Yaz başlangıcı güzellik gülme sıcaklık ısı ve kuraklık anlamlarına gelir. Parlaklık ve başarıyı da simgeler.

Bir kesiksiz çizgi (yang) altında uzanan iki kesikli çizgiden (yin) oluşur. Kuzeydoğu konumundadır ve en genç oğulu temsil eder. Genç oğulun yatak odası kuzeydoğuda olmalıdır. Kış sonuna bağlıdır sağlamlık kalıcılık ve bütünlük anlamlarına gelir. Ancak yalnızlığa ve içgüdüsel davranışlara da bağlıdır.

Bir kesikli (yin) çizgi altında uzanan iki kesiksiz (yang) çizgiden oluşur. Batı konumundadır ve en genç kızı temsil eder. Kızın yatak odası bu konumda olmalıdır. Sonbaharla ilişkilidir; mutluluk neşe zevk ve tatmin duygularını temsil eder. Çevresindeki her şeyi besleyen ve tazeleyen küçük bir göl elementidir.

ALINTIDIR.