Hesabın temel teoremiKabaca türev almakla
integral alma işlemlerinin birbirinin tersi olduğunu ifade eden teoremdir. En basit şekliyle

formülüyle ifade edilebilir. Burada c herhangi bir sabit sayıdır ve integral alma işlemini gösteren
ifadesini eksenlerini t ve y harfleriyle gösterdiğimiz 2 boyutlu kartezyen uzayda t = c t = x doğruları ve y = f(t) eğrisiyle t-ekseni arasında kalan bölgenin alanını hesaplama işlemi olarak düşünmemiz gerekir. Kolaylık olsun diye f(t) 'nin negatif değerler almadığını varsaydığımıza dikkat etmek gerekir.