Burada dikkat edilmesi gereken nokta;

- Cinler insanın doğrudan beynine aklına düşünce sistemine nüfuz edebilir o bölgeleri tesir altına alabilir. (Korku endişe ürperti hayal kurma gibi olaylarda olduğu gibi)

- Şeytan ise farklıdır o yaratılış gereği kalbe ve inanç merkezine nüfuz eder. Kalbin yanında bulunan lümme-i şeytaniye denilen yerde devamlı surette insana vesvese verir onu ifsad etmeye çalışır.

Şeytan en büyük düşman olduğu halde gerektiğinde cinleri gerektiğinde habis ruhları gerektiğinde ise insî şeytanları kullanarak kötülüklerini bunlar vasıtasıyla sergileyerek varlığını insanlara unutturmaya çalışır. Bu gaflet hâlinden kurtulmak için insanın inancı kuvvetli düşünce ufku berrak temiz kalbli hizmet şuurundaki insanlarla münasebetinin çok olması hakikat derslerinin yapıldığı sohbetlere sık sık gitmesi ve dünyayı bir misafirhane olarak görmesi gerekir.


ALINTIDIR.