Deniz Teknolojisi Mühendisliği Bölümü Nedir? - Deniz Teknolojisi Mühendisliği Bölümü Hakkında - Deniz Teknolojisi Mühendisliği Bölümü Mezunları Ne İş Yapar?

Denizcilik sektöründeki teknik eleman yokluğunu gidermek Türkiyeye kıyıları olan ülkelerle işbirliği yapılarak denizlerimizin korunmasını ve temizlemesini sağlamakbalıkçılık ve su ürünleri sektörüne öncülük edilerek ülke ekonomisine katkıda bulunmak ve deniz teknolojisi ile ilgili bilimsel araştırma ve çalışmalar yapmak programın amaçları arasındadır. Mezunlar Tarım ve Köy İşleri Bakanlığının açtığı sınavlara girerek kamu sektöründe çalışabilecekleri gibi çeşitli özel sektör kuruluşlarında da iş bulabilmektedirler. Ayrıca su ürünleri yetiştirme çiftliklerinde görev alabilmektedirler.

Programın Amacı: Deniz teknolojisi mühendisliği programının amacı denizin içinde ve dibinde bulunan canlı ve cansız zenginliklerin (petrol doğalgaz ve deniz ürünlerinin) aranması ve üretilmesinde deniz kirliliğinin önlenmesinde kullanılan her türlü yapı ve aracın (gemi platformu vb.) tasarımı ve üretilmesi alanında eğitim ve araştırma yapmaktır.

Programda Okutulan Belli Başlı Dersler:Deniz teknolojisi mühendisliği programında eğitim süresi 4 yıldır. Programda matematik ve fizik gibi temel fen alanları ile ilgili dersler yanında oşenografi (Okyanusbilim) dalga mekaniği gemi termodinamiği deniz kirliliği kazı yapıları deniz hukuku ve gemi işletmeciliği gibi dersler okutulmaktadır.

Gereken Nitelikler:Deniz teknolojisi mühendisliği programına girmek isteyenlerin üstün bir akademik yeteneğe sahip fen derslerine ilgili ve bu alanlarda başarılı dikkatli bir gözlemci olmaları ve açık havada çalışmaktan hoşlanmaları gerekir.

Mezunların Kazandıkları Ünvan ve Yaptıkları İşler: Deniz teknolojsi mühendisliği programını bitirenlere "Deniz Mühendisi" ünvanı verilir. Deniz Mühendisleri denizde bulunan hammaddelerin bulunması ve işletilmesinde kullanılacak araçları tasarlar ve en ekonomik yolla üretimi planlar. Ayrıca denizde seyreden taşıtların yapımonarım ve yönetimi konularında liman ve kıyı yapıları inşaatında ve deniz kirliliğini önleme teknolojisi alanında mühendislik hizmetleri verirler.

Çalışma Alanları:Deniz mühendisleri tersanelerde DSİ'de petrol şirketlerinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının çeşitli birimlerinde görev alabilirler.