Bir esmer kadındır ki kaldırımlarda gece
Vecd içinde başı dik hayalini sürükler.
Simsiyah gözlerine bir ân gözüm değince
Yolumu bekleyen genç haydi düş peşime der.

Ondan bir temas gibi rüzgar beni bürür de
Tutmak tutmak isterim onu göğsüme alıp.
Bir türlü yetişemem fecre kadar yürür de
Heyhat o bir ince ruh bense etten bir kalıp.

Arkamdan bir kahkaha duysam yaralanırım;
Onu bir başkasına râm oluyor sanırım
Görsem pencerelerde soyunan bir karaltı.

Varsın bugün bir acı duymasın gözyaşımdan;
Bana rahat bir döşek serince yerin altı
Bilirim kalkmayacak bir yâr gibi başımdan...