İnsanlar maşuk aramıyor bencil duygularına köle arıyor. Köle buluyor ama aşkı bulamıyor...

Şems-i Tebrizi (k.s)