Üç şey seçildi:

Kelimeler aşk annelik duygusu.
Kelimeleri Adem aldı annelik duygusu Havva'ya kaldı.
Ama aşk çok ağırdı.


Şems-i Tebrizi Hazretleri (k.s.)