"Senin baktığına herkes bakar; ama senin onda görebildiğini herkes göremez."

Şems-i Tebrizi