Ey benim yetim gönlüm; bırak gamlı düşünmeyi...
Sus ve sabret!
Gözyaşının hesabını Rabbim sorsun; sen hakkını helal et...Ne diye böbürlenip
büyükleniyorsun!
Doğumun bir damla su ölümün bir avuç toprak değil mi?