Dosta erişmek için durmadan koşuyorum
Ömrüm sona yaklaştı ben hâlâ uykudayım...
Diyelim ki kavuştum nihayet sevgiliye
Ya o geçen günleri ben nerede bulayım?

Şems-i Tebrizi