Bırakmıyorum ki gönülde düşünce olasın
İstemiyorum ki gözlerde değersiz kalasın;
Seni canımda saklıyorum; gözümde gönlümde değil

Tâ ki son nefesime kadar bana yâr olasın!

Şems-i Tebriz-i