Sende o var bu var falan dedi var falan anlattı var peki sende senden ne var Mevlana?