Gamzelendi gönül yine devası ah'tır.
Gönlü mahzun olanın dostu Allah'tır.

Şems-i Tebrizi