MATEMATİK DÖKÜMANLARI


1. BELİRLİ VE BELİRSİZ İNTEGRAL HESAPLAMA YÖNTEMLERİ

2. BERNOULLİ DAĞILIMI

3. BİNOM AÇILIMI İLE KARENİN ALANI ARASINDAKİ BAĞINTIYI KEŞFETME

4. BİRİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ EŞİTSİZLİKLER

5. BIRINCI SıRA DENKLEMLERIN YAKLAŞıK ÇÖZÜM METOTLARı

6. COS X VE SIN X’E GÖRE LİNEER DENKLEMLER
7. DETERMİNANTLAR

8. DİFERANSİYEL DENKLEMLER

9. DOĞRU GRAFIKLERI

10. DOĞRUNUN ANALİTİK İNCELENMESİ

11. EŞITSIZLIKLER

12. fonksiyon

13. FONKSİYON

14. FONKSIYON VE BAĞıNTıLAR

15. FONKSİYONLAR-1

16. FONKSİYONLAR LİMİT TÜREV İNTEGRAL

17. FONKSİYONLARIN GRAFİKLERİ

18. GEMOTERİ 70 SORU

19. İHTİMALLER HESABININ AMACI VE TARİHÇESİ
PERMÜTASYON KOMBİNASYON BİNOM

20. İKINCI DERECEDEN DENKLEMLER

21. İKINCI DERECEDEN DENKLEMLER1

22. İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER

23. İKİNCİ DERECEDEN FONKSİYONLAR (PARABOL)

24. İKİNCİ DERECEDEN FONKSİYONLARIN GRAFİKLERİ

25. İNTEGRAL

26. İNTEGRAL DENKLEMLER

27. ISTATISTIK VE OLASıLıK

28. K. MERTEBEDEN S BİLİNMEYENLİ STANDART
FORMDAKİ LİNEER DİFERANSİYEL DENKLEM

SİSTEMLERİNİN TAYLOR SERİSİ YARDIMIYLA YAKLAŞIK ÇÖZÜMLERİ

29. KAÇA KADAR SAYABILIRSINIZü

30. KARMAŞIK SAYILAR VE İŞLEMLERİ

31. KARMAŞIK SAYILARDA DÖRT İŞLEM

32. KARMAŞIK SAYILARIN GÖSTERİLİŞ ŞEKİLLERİ.zip

33. KOMPLEKS EŞLENIK KÖKLER HALI

34. KOMPLEKS FONKSIYONLAR TEORISI VE DIFERANSIYEL DENKLEMLER TEORISI.zip

35. KOMPLEKS SAYILARA GİRİŞ.doc

36. KÖKLÜ İFADELER.zip

37. LOGARITMA.zip

38. LOGARİTMA.zip

39. LOGARİTMA-1.zip

40. LOGARİTMA FONKSİYONUNUN ÖZELLİKLERİ.zip

41. LOGIC

42. MATEMATİĞİN EĞLENCELİ YANI

43. MATEMATİĞİN TARİHİ

44. MATEMATIK FORMULLERI

45. MATEMATIK INTEGRAL.rar

46. MATEMATIK SORU VE ÇÖZÜMLERI.zip

47. MATEMATİK TABAN ARİTMETİĞİ.doc

48. MATEMATİK VE MATEMATİK ÖĞRETİMİ.zip

49. MATLAB

50. MATRİS

51. MATRİS SORULAR

52. MATRISLER

53. MOMENTLER

54. NOKTA TAHMİNİ.zip

55. NÜMERIK DERSLERI.zip

56. ORJİNDEN GEÇMEYEN DOĞRULARIN
GRAFİKLERİ.zip

57. pascal üçgeni1.zip

58. PASCAL ÜÇGENİ

59. PERMÜTASYON KOMBİNASYON VE BİNOM AÇILIMI

60. POLİNOMLAR

61. RASTGELE DEĞİŞKENLER VE DAĞILIMLARI

62. REEL SAıLARDA EŞITSIZLIKLER VE MUTLAK
DEĞER KAVRAMı

63. SAYI SİSTEMLERİ.zip

64. SAYI SİSTEMLERİ-1.zip

65. SAYI SİSTEMLERİ-2

66. SAYI SİSTEMLERİ-3

67. SAYISAL MODÜLASYON SİSTEMLERİ

68. TABAN ARITMETIGI

69. TEMEL DEVRELERİN KARMAŞIK SAYILARLA ÇÖZÜMÜ

70. TRIGONOMETRI

71. TRİGONOMETRİ

72. TRIGONOMETRI-1

73. TRİGONOMETRİ NİN TARİHÇESİ

74. TRIGONOMETRIK FONKSIYONLAR

75. TRİGONOMETRİK FONKSİYONLARIN GRAFİKLERİ

76. TRIGONOMETRIK GRAFIKLER

77. TRİGONOMETRİK ORANLAR

78. TUBITAK OLIMPIYAT SORULARı

79. TÜREV

80. TÜREV - İNTEGRAL HESABI VE ANALİZ

81. TÜREV SORU

82. TÜREV VE UYGULAMALARI

83. TÜREVLER

84. UZAY GEOMETRI

85. ÜÇGEN VE YARDIMCI ELEMANLARI

86. ÜNLÜ MATEMATİKÇİLERİN HAYATI

87. ÜSLÜ İFADELER

88. ÜSTEL DAĞILIM

89. 1966-1973 öss soruları

90. 1974-1980 öss soruları

91. 1981-1985 öss soruları

92. 1986-1990 öss soruları

93. 1991-1995 öss soruları

94. 1996-2000 öss soruları

95. 2001-2002 öss soruları

Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]