Yönlü Doğru Parçası [Fiziksel (Geometrik) Vektörler]

Yönlü doğru parçası veya Fiziksel vektörler veya Geometrik vektörler başlangış noktası "A" Bitim noktası "B" olan [AB] doğru parçasına Yönlü doğru parçası denir. Bu Vektör;

ile gösterilir.
Ok vektörün yönünü gösterir. Doğru parçasının uzunluğu ise vektör büyüklüğü ile doğru orantılıdır.
İki boyutlu bir koordinat düzleminde; bazen bir vektör koordinat düzlemine dik olarak gösterilmesi gerekebilir. Bir dairenin merkezinde bir nokta bulunursa (Unicode U+2299 ⊙) bu sembol yönü gözlemciye doğru olan bir vektörü göstermektedir. Bir dairenin içinde bir çarpı işareti bulunursa (Unicode U+2297 ⊗) bu sembol yönü düzlemin arkasına doğru olan bir vektörü göstermektedir. Bu semboller bir savaş okunun ucunun görüntülenmesi ve bir savaş okunun arka kanatlarının görüntülenmesi gibi düşünülebilir.Alıntıdır.