Doğadaki elementlerin büyük bir kısmı bir dış etki olmadıkça kalıcıdır fakat radyoaktif elementler ise kendiliğinden başka elementlere dönüşür.

Atomların çekirdeklerinde değişmeler parçalanmalar olduğu radyoaktif denilen elementlerden anlaşılmaktadır. Atomların ortasında bulunan çekirdeklerin bu parçalanmasında bir elementin başka bir elemente dönüştüğü anlaşılmıştır.

Ayrıca Albert Einstein’in izafiyet kuramına göre madde ve enerji birbirine eşdeğerdir. Bu sebeple madde enerjiye enerji de maddeye dönüştürülebilir.

Mesela bir uranyum çekirdeğinin veya başka bir ağır atom çekirdeğinin ikiye ayrılmasıyla meydana gelen çekirdek bölünmesinde madde enerjiye dönüşür. Bileşik cisimlerde olduğu gibi elementler de hep değişmekte bir halden başka hâle dönmektedir.

Nükleer Fisyon ve Nükleer Füzyon Nedir?

Fisyon ve füzyon nükleer (çekirdeksel) tepkimelerdir. Bu nedenle kimyasal tepkimelerden farklı olarak atomun çekirdeğinin yapısında değişiklikler meydana getirirler.

Fisyon (bölünme)

Alman bilginleri Otto Hahn ve Strassman 1938 yılın yaptıkları deneylerde yavaş nötronların (düşük ene nötronlar) bir U-235 (uranyum-235) izotopunun çekirdeğine girdiği zaman bu çekirdeğin birbirine I men hemen eşit iki parçaya bölündüğünü ve bunun sonucunda çok büyük bir enerjinin açığa çığını gözlemlediler.

Kararlılığı az olan ağır çekirdeklerin bölünerek da kararlı çekirdeklere ayrışmasına fisyon denir. atom bombası bir fisyon tepkimesi örneğidir. Büyük bir çekirdeğe sahip olan Uranyum atomu nötronlarla bo bardıman edilir ve çekirdeği ikiye bölünür. Açığa çık nötronlar diğer Uranyum çekirdeklerini de etkiler gittikçe hızlanan bir tepkimeler zinciri ortaya çığ Böyle tepkimelere zincir tepkimesi denir. Sonuçta dukça büyük bir enerji açığa çıkar.

Nükleer santrallerde üretilen elektrik fisyondaki zir tepkimesinin yavaşlatılması sonucu elde edilir.

Füzyon (Kaynaşma)

Kararlılığı düşük olan küçük çekirdeklerin birleşir büyük çekirdekler oluşturmasına füzyon denir.

Bu olay hafif çekirdeklerin tek bir çekirdek meydana getirecek şekilde birleşmeleridir. Birleşme enerjisi en belirli örneğini hidrojen izotoplarının (döteryum trityum) birleşimidir. Açığa çıkan enerji fisyondakinden çok daha büyüktür. füzyona en iyi örnek Hidrojen bombasıdır. Çok yüksek sıcaklıklarda (1 milyon °C ın üstü) hidrojen çekirdekleri kaynaşarak Helyum çekirdeklerini meydana getirir. Güneşte sürekli olarak füzyon tepkimeleri gerçekleşir ve açığa çıkan devasa boyuttaki enerji uzaya yayılır. Hidrojen bombasındaki çekirdek tepkimesinin gerçekleşmesi için atom bombası kullanılır.

hidrojen-bombasiHidrojen bombası denilen termonükleer bir bomba yapmak için önce bir bölünme olayı meydana getirmek yani atom bombası patlatarak birleşme için gerekli olan ısıyı sağlamak gereklidir. Bundan dolayı bir termonükleer bombanın tetikleyicisi bir atom bombasıdır. Birleşme enerjisinin barışçıl amaçlarla kullanılması alanında da bilimsel ve teknik çalışmalar uzun yıllardan beri devam etmektedir.

Atom Bombası

Atom bombası patlamanın kontrolsüz çekirdek tepkimesi yoluyla sağlandığı bomba modelidir. Çekirdek tepkimesi zincirleme ve çok hızlı gerçekleştiğinden ortaya devasa bir enerji açığa çıkar ve bu da patlama ve beraberinde şok dalgası yaratır. Fizyon tipi çekirdek tepkimesine dayalı atom bombalarında yüksek zenginlikte (saflıkta) Uranyum (235U) veya Plütonyum (239Pu) kullanılır. Günümüzde üretilen bombalar daha çok plütonyum içeriklidir. Bu yüksek zenginlikte malzeme zenginleştirme tesislerinden ya da nükleer reaktörlerden elde edilmektedir. Zincirleme çekirdek tepkimesinin gerçekleşmesi için ortamın kritik adı verilen seviyede ya da üstünde olması gerekmektedir. Bunun sağlanması için gereken belli miktarda kütle ve

Bu gereken en az kütleye kritik kütle hacme de kritik hacim denir. Atom bombalarına kritik kütle sağlanacak miktarda malzeme konur fakat bu malzeme öyle bir dağınık yerleştirilir ki kritik hacim şartı sağlanamaz ve bu sayede bomba beklerken ya da taşınırken tamamen güvenli bir şekilde durur.

Atom bombasında patlamanın gerçekleşmesi için nükleer malzeme dışında iki ayrı önemli bölüm daha vardır. Bunlardan biri tetiklemeyi yapacak olan fünye diyebileceğimiz parçadır. Genelde dinamit kullanılır. Bombanın patlaması için bu az miktardaki dinamit ilk olarak patlar ve patlamanın etkisi ile dağınık nükleer malzeme bir ayara gelerek kritik hacme ulaşır. İkincisi ise nötron kaynağıdır. Artık kritik kütlede ve hacimde olan malzemede zincirleme çekirdek tepkimesini bu nötron kaynağından çıkan nötronlar başlatır ve bundan sonrası kontrolsüz bir biçimde devam eder ve patlama gerçekleşir. 1945 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nin attığı bombalar Japonya'yı neredeyse yok etmiştir. Termonükleer bombanın bulunmasından sonra atom bombası taktik silahı olmuştur. Nükleer silahların üretimine başlanmasına neden olmuştur. İlk olarak Nazi Almanya'sına atılacaktı. Ama savaşta Almanya yenilince Japonya'ya atıldı.

alıntı