• P(x) polinomunda x in en büyük kuvveti olan n doğal sayısına polinomun derecesi denir. der[P(x)]=n şeklinde gösterilir.
  • P(x) polinomunda derecesi en büyük olan terimin kat sayısına polinomun baş katsayısı denir.Sabit Terim

Bir polinomun sabit terimi değişkenlere “0″ yazılarak bulunur.
  • P(x) polinomunun sabit terimi P(0) dır.
  • P(x + 3) polinomunun sabit terimi P(3) tür.Katsayılar Toplamı

Bir polinomun katsayılar toplamı değişkene “1″ yazılarak bulunur.
  • P(x) polinomunun katsayılar toplamı P(1) dir.
  • P(2x – 3) polinomunun katsayılar toplamı P(–1) dir.
  • Bir P(x) polinomunda çift kuvvetli terimlerinin katsayıları toplamı
  • Bir P(x) polinomunda tek kuvvetli terimlerinin katsayıları toplamı
BAHAR YAYINEVİ