ENTERESAN SAYILAR

Üç basamaklı herhangi bir sayıyı iki kere yanyana yazarak elde ettiğimiz yeni sayı kesinlikle 7 11 13 77 91 143 1001 sayılarına kalansız olarak bölünür(neden?).

Örnek: 831831

831831 / 7 = 118833
831831 / 11 = 75621
831831 / 13 = 63987
831831 / 77 = 10803
831831 / 91 = 9141
831831 / 143 = 5817
831831 / 1001 = 831Sihirli Kareler:

3 x 3: Birbirini yatay dikey ve çapraz takip eden üç karenin toplamı 15.
8 1 6
3 5 7
4 9 24 x 4: Birbirini yatay dikey ve çapraz takip eden dört karenin toplamı 34.

16 2 3 13
5 11 10 8
9 7 6 12
4 14 15 15 x 5: Birbirini yatay dikey ve çapraz takip eden beş karenin toplamı 65.

3 16 9 22 15
20 8 21 14 2
7 25 13 1 19
24 12 5 18 6
11 4 17 10 23


İlginç Sayılar(3):

1 x 8 + 1 = 9
12 x 8 + 2 = 98
123 x 8 + 3 = 987
1234 x 8 + 4 = 9876
12345 x 8 + 5 = 98765
123456 x 8 + 6 = 987654
1234567 x 8 + 7 = 9876543
12345678 x 8 + 8 = 98765432
123456789 x 8 + 9 = 987654321Teorem:

Bütün kare sayılar 1'den başlamak üzere sırasıyla tek tamsayıların toplamı olarak yazılabilir.

Örnekler:

5²=25
1 + 3 + 5 + 7 + 9 = 25

11² = 121
1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17 + 19 + 21 = 121Üçgen Sayılar:

1'den başlamak üzere kendisinden önceki tüm sayıların toplamına karşılık gelen sayıların dizisidir.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... pozitif doğal sayılar ise üçgen sayılar:

1 3(1+2) 6(1+2+3) 10(1+2+3+4) 15(1+2+3+4+5)... üçgen sayılardır. Yani:

1 3 6 10 15 21 28 36 45 55...