Mesleği Avukatlık olan Fermat arada bir matematikle de ilgilenirdi. Ama ne ilgilenmek. Aşağıdaki teorem onun eseri. 1665 yılında 64 yaşında ölen Fermat'ın aşağıdaki teoremi hâlâ ispatlanamadı. Bu problem üzerinde yıllarca çalışan ünlü alman matematikçi Wolfskehl 1908 yılında öldüğünde vasiyet olarak 100bin mark bıraktı. Hem de bu problemi yüzyıl içinde çözecek ilk kişiye verilmek üzere!

Teorem şöyle: n 2'den büyük olmak üzere
*n**n**n****
A + B =C çözümü olmadığını ispatlayın.
Fermat bu teoremi yazarken kullandığı kağıdın altında çok az yer kaldığı için cevabı yazamadığını halbuki çok güzel bir ispatı olduğunu yazmıştır.