Etiketlenen üyelerin listesi

 1. #1
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart Matematik Bilimi Tarihi

  Prim Algoritması



  Prim Algoritması ağırlıklandırılmış ve bağlı bir çizge üzerinde minimum örten ağaçminimum spanning tree) bulan algoritmalardan birisidir. Ayrıtların bir alt kümesini tüm düğümleri kapsayacak ve ayrıtların toplam ağırlığını (minimum yapacak şekilde bulur. Bağlı olmayan bie çizgeye uygulandığında sonucu bağlı bileşenlerden yalnız birisi için bulur. Bu algoritma 1930 yılında matematikçi Vojtech Jarnik tarafından bulunmuştur. Daha sonra bağımsız olarak 1957'de bilgisayar bilimcisi Robert C. Prim ve 1959'da Dijkstra tarafından tekrar bulunmuştur. Bu nedenle bu algoritmaya DJP veya Jarnik algoritması da denir.

  Sözdekod'u aşağıdaki gibi verilebilir:


  function Prim(çizge N)
  T : kapsayan ağaç
  B : eklenmiş düğümler
  B <- rastgele bir düğüm
  while B<>N do
  e = (uv) şeklinde en hafif ayrıtı bul oyle ki u B'nin elemanı olsun ve v N\B 'nin elemanı olsun
  T <- T U {e}
  B <- B U {v}
  endwhile
  return T


  Örnek

  Bu çizgenin orijinal hali. Ayrıtların üzerindeki sayılar ağırlıkları. Ayrıtlardan hiç biri henüz seçili değil ve D düğümü başlangıç düğümü olarak rastgele seçildi.



  İkinci olarak seçilecek düğüm D'ye en yakın olanı. A 5 B 9 E 15 ve F 6 uzaklıkta. Bunlardan en küçüğü 5 dolayısıyla A düğümünü ve DA ayrıtını işaretliyoruz.




  Seçilecek bir sonraki düğüm D veya A'ya en yakın olanı. B 9 uzakta (D den) E 15 ve FF düğümünü ve DF ayrıtını işaretliyoruz.
  6. En yakın 6 o yüzden



  Algoritma aynı şekilde devam ediyor. B düğümü A'dan 7 uzakta ve işaretli. Burada DB ayrıtı kırmızı olarak işaretlendi çünkü daha önce hem B hem de D düğümleri işaretlenmişti. Bu yüzden bu ayrıt kullanılamaz.



  Bu durumda C E ve G'den birini seçebiliriz. C B'den 8 uzakta E B'den 7 uzakta ve G F'den 11 uzakta. En yakın E olduğu için onu ve EB ayrıtını işaretliyoruz. Diğer iki ayrıt kırmızı çünkü onları bağlayan düğümler kullanıldı.



  Burada sadece C ve G düğümlerini inceleyebiliriz. C E'den 5 uzakta ve G ise 9 uzakta. C'yi ve EC ayrıtını seçiyoruz. Ayrıca BC'yi de kırmızı olarak işaretliyoruz.



  G düğümü kalan son düğüm. F'den 11 uzakta ve E'den 9 uzakta. Bu nedenle E'yi ve EG'yi işaretliyoruz. Tüm düğümleri eklediğimize göre en hafif kapsayan ağaç yeşil olarak gözüküyor. Toplan ağırlığı ise burada 39 oldu.


  Kaynak:Vikipedi özgür ansiklopedi

 2. #2
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  Matematik Bilimi Tarihi

  İlk matematikçi belki de sürüsündeki hayvanları saymaya çalışan bir çobandı. Büyük bir olasılıkla da ilk bulunan sayı "çok" dur. Sonra 2 daha sonra da 1 bulunmuş olabilir. Ama en zor bulunan 0 (sıfır)'dır. 0 sayısı M.S. 7.yy'da kullanılmaya başlanmıştır. Bu belki de insanlığın en büyük buluşudur. Sayma sisteminin ne kadar uzun sürede geliştiği ilkel toplumlarda nasıl doğduğu yakın zamanlarda ortaya çıkarılan bir takım ilkel kavimlerde gözlenebilmiştir.

  Avustralya'da bir kavim 123 çok diye dört sayı biliyor fakat bütün çocuklarını sayabiliyormuş; ilk doğan erkek çocuğun her ailede adı aynıymış 2 ve 3. için de böyle ve kız çocukları için de aynı şeyi yapıyorlarmış. Böylece bir çocuğun kaçıncı erkek yada kaçıncı kız çocuğu olduğunu anlıyorlarmış. Ama hayvanlarını sayamıyorlarmış.
  Bir başka kavimde en çok koyunu olan kişi kavmin reisi olarak seçiliyormuş. Seçimde iki aday varsa yan yana iki ağıldan koyunlar birer birer çıkarılıyor ve ilk tükenen seçimi kaybediyormuş.

  Oldukça erken çağlarda insanlar aynı cins nesneleri karşılaştırarak büyüklüklerini ölçerek ve aralarında oranlar kurarak matematiğe başlamışlardır. Kemik üzerine kum üzerine çizerek ya da ipe düğüm atarak bir büyüklüğü belirtmeye çalışmışlardır.

  Sümer çobanları her hayvanı kilden bir koni ile gösterip bu konileri kıldan bir torba ya da kilden bir küp içinde biriktirerek ölüm doğum alım satım hesaplarını tutmuşlar.

  Mezopotamya'da küp üzerine benzer şekiller çizilmiş. Böylece M.Ö.3000'e doğru ilk yazılı sayılarla karşılaşmış oluyoruz.
  Tarımla uğraşan en ilkel kabileler bile mevsimlerle ilgili bilgileri edinmek zorundaydılar. Örneğin Eski Mısır'da Nil taşkınlarının ne zaman olacağını bilmek çok önemliydi.Taşkından sonra kaybolan toprak sınırlarını yeniden hesaplamak gerekiyordu. Böylece geometri ve astronomi gelişti.

  Fenikeliler gibi tüccar-denizci toplumların ekonomileri bir muhasebe sistemi gerektirmiştir.Miras bölüşümü ve denizcilik zanaatı için aritmetiğingeometri ve astronominin bilinmesine gereksinim vardı.

  Böylece toplumsal yaşamın gerektirdiği matematiksel gelişme belirli bir düzeye erişti. Daha sonra matematik sadece uzmanların anlayabildiği bir meta haline geldi;İnsanlar olgularla yetinmeyip ispata yöneldiler. Bu durumen belirgin bir biçimde eski Yunanistan da ortaya çıktı. İspat etmenin ön plana çıkması ile matematik günümüzdeki gelişmişlik düzeyine ulaştı.

  Eski Mısır'da Pitagor (Pisagor) teoremi biliniyordu.Ancak ispatı önemliydi ve ilk olarak Eski Yunanistan'da ispat edildi.

  Hindistan'da tüccar bir toplum vardı ve teoriden çok pratiğe önem veriliyordu. Ancak ticarette borç problemlerinin çözümü için negatif sayılara gereksinim vardı.Böylecebildiğimiz sayı sistemi gelişti. Dolayısıyla Analiz ve Cebir gelişti. Bu kavramlar daha sonra Araplar aracılığıyla Avrupa'ya geçti.

  Oldukça erken çağlarda başlayan ve Babil Asur Mısır Yunan uygarlıklarında genel toplumsal yaşamın gerektirdiği ölçüde gelişen matematik Avrupa’ya oldukça geç ulaşabildi. Ancak belirli bir gelişmişlik düzeyinde Avrupa’ya ulaşan matematik 15. yy'a kadar sadece az sayıda din adamı ya da filozofun elinde birer eğlence ya da güç gösterisi olmaktan öteye gidemedi.15.yy tam sayılarla toplama ve çıkarma Avrupa’nın ancak birkaç üniversitesinde öğretilebiliyordu. Çarpmayı öğrenmek için İtalya’nın önemli bir kaç üniversitesinden birine gitmek gerekiyordu. Geometri olarakÖklid geometrisinin basit konuları sadece büyük filozofların tartışma konusuydu. Bölme işlemi ise 16.yy getirdiği bir yenilikti.

  Matematikte bilim kavramı ancak 17.yy'da kullanılmaya başlandı. 20.yy başlarında Analiz Cebir ve Geometri belirli bir düzeye erişebildi ; Kümeler Teorisi kuruldu böylece matematik büyük bir gelişme hızı kazandı ve ilerlemeğe devam ediyor.
  Matematikle ilgili eserler incelendiğinde;

  Birinci grup olarak;
  Eski Yunan matematikçilerinden
  Tales (Thales M.Ö. 624-547)
  Pisagor (Pythagoras M.Ö. 569-500)
  Zeno (M.Ö. 495-435)
  Eudexus (M.Ö. 408-355)
  Öklid (Euclides M.Ö. 330?-275?)
  Arşimet (Archimedes M.Ö. 287-212)
  Apollonius (M.Ö. 260?-200?)
  Hipparchos (M.Ö. 160-125)
  Menaleas (doğumu M.Ö. 80)
  İskenderiyeli Heron (? -M.S.80)antanus adıyla da tanınır)

  İkinci grup ise;

  Cardano (1501-1596)
  René Descartes (1596-1650)
  Pierre de Fermat (1601-1665)
  Blaise Pascal (1623-1662)
  Isaac Newton (1642-1727)
  Leibniz (1646-1716)
  Mac Loren (1698-1748)

  Bernoulli'ler (Bu aileden sekiz ünlü matematikçi vardır. Bunlar; Jean BernoulliJacques Bernoulli 1654-1705 Daniel Bernoulli 1700-1782...) EulerGespard Monge (1746-1818) Lagrange (1776-1813) Joseph FourierPoncolet (1788-1867) Gauss (1777-1855) Cauchy (1789-1857) Lobatchewsky (1793-1856) Abel (1802-1829) Boole (1815-1864) RiemannDedekind (1831-1916) Henri Poincaré (1854-1912) ve Cantor l667-1748 (1707-1783) (1768-1830) (1826-1866) (1845-1918) ile bunların çağdaşlarının adları belirtilir.

  Yukarıda; birinci grup olarak belirttiğimiz; Eski Yunan (Antik çağ Grek) matematikçileri; M.Ö. 8. yüzyıl ile M.S. 2. yüzyıl arasında ikinci grup olarak belirttiğimiz Batı Dünyası matematikçileri ise 16. ile 20. yüzyıl arasında yaşamışlardır: Burada akla şöyle bir soru gelmektedir. 16. yüzyıldan önceki zaman içerisinde matematik konularında hiç bir araştırma ve çalışma olmamış mıdır? Özellikle islamiyetin ilk yılları olan 7. yüzyıl ile 16. yüzyıl arasında yaşamış olan Türk-İslam Dünyası matematik bilginlerinin varlığı ve çalışmaları görmezlikten gelinmiştir. Ortaçağ Avrupası'nda ne ve niçin soruları sorulamazdı din adamları bilimle uğraşan insanları çeşitli şekillerde cezalandırırlardı.Bu nedenle ortaçağda bilim avrupada gelişmemiştir. Bilim daha çok islam dünyasında gelişmiştir. Coğrafi keşifler başladığı vakit avrupalı halkın papaya inancı kalmamıştır. Çünkü papa dünyanın düz bir tepsi olduğunu savunuyordu. Coğrafi keşifler başladığında ise bunun yalan olduğu ortaya çıktı. Halk okullar açmaya başladı bilim Avrupa'da gelişmeye başladı.

  Gerçek olan şu ki; Türk-İslam Dünyası matematikçileri yukarıda birinci grup olarak adlarını belirttiğimiz Eski Yunan bilginlerinin ortaya koyup yeterli çözüm getiremedikleri matematik sorunlarına yeni çözümler getirdikleri gibi bu bilime yeni sistem kavram ve teorem kazandırmışlardır. Bu başarılarının sonucu bugünkü ileri matematiğin temelini atmışlardır. Her ne kadar Batı'lı bazı bilim tarihçileri Eski Yunan matematiğini geliştirmiş olmakla vasıflandırıyorlarsa da son yüzyıl içinde yapılan araştırmalar bu hükmün temelinden yanlış olduğunu ortaya koymuşlardır.

  Ülkemizde evrensel nitelikteki kendi alimlerimizin bilimsel yönlerine gereken ve yeterli önem verilmezken; Batı'da özellikle son yüzyıl içerisinde bilginlerimize ait yüzlerce cilt eser ve makalelerin yayınlandığı hatta bu bilginlerimiz için yaşadığı yüzyıllara adlar verildiği ve anma törenleri düzenlendiğini görmek mümkündür. Bunlardan birkaç örnek vermek gerekirse; dünyada ilk cebir kitabı yazanın Harezmi (Harezm 780-Bağdat 850) trigonometrinin temel bilginlerinden olan sinüs ve cosinüs tanımlarını ilk açıklayan el-Battani (Harran 858-Samarra 929) tanjant ve cotanjant tanımları ile ilgili temel bilgileri Ebu'l Vefa (Buzcan 940-Bağdat 998) Blaise Pascal'a (1623-1662) izafe edilen ve cebirde önemli kuralları ihtiva eden "Binom Formülünün" Ömer Hayyam'a (1038-Nişabur 1132) ait ve Johannes Kepler'in (1570-1630) araştırmalarına rehberlik edenin İbn-i Heysem (Basra 965-Kahire 1039). olduğunu belirtebiliriz. Ayrıca Sabit bin Kurra (Harran-826-Bağdat 901) için "Türk Öklid'i" bilim dünyasının en büyük alimi Beyruni (Bruni) (Ket 973-Gazne 1052) için "Onuncu Yüzyıl Bilgini" ünlü Türk hükümdarı Uluğ Bey için "On Beşinci Yüzyıl Bilgini" öğrencisi Ali Kuşçu için "On Beşinci Yüzyıl Batlamyos'u" dendiğini de belirtmek mümkündür.

  Yukarıda sadece birkaçının adını belirttiğimiz 8. ile 16. yüzyıl Türk-İslam Dünyası alimlerinin eserleri Batı'da "Tercüme Yüzyılı" olarak adlandırılan 12. yüzyıl başlarından itibaren önceleri zamanın bilim dili olan Latince'ye daha sonradan da öteki Batı dillerine çevrilmiştir. Çevrilen bu eserlerin asılları ise Doğu Yazma Eserleri ile zengin olan Avrupa kütüphanelerinde muhafaza edilmekte ve hala ilgili bilim adamlarının elinde gerektiğinde temel müracaat kitabı ya da kaynak eser olarak değerlendirilmektedir.

  Bazı kaynaklar matematiğin kurucusu ve geliştiricisi olarak Batı dünyası matematikçilerinin adlarını belirtir. Gerçekte; Avrupa 8. ile 16. yüzyıl Türk-İslam Dünyası matematikçilerinin hazırlamış oldukları temel eserlerden büyük istifadeler sağlayarak matematiği bugünkü ileri seviyesine ulaştırabilmişlerdir. Öyle ki; Türk-İslam Dünyası matematikçileri Batı dünyasının ilmi düşünce ve araştırma duygularını ateşleyerek harekete geçirip beslediler ve yeni bir canlılık kazandırdılar. Cebir geometri aritmetik ve trigonometri konularında Batı'yı kendi görüş ve keşiflerine dayanarak ilerleyebileceği seviyeye getirdiler.

  16. yüzyıl sonları için İtalyan matematikçi Cordano'nun (1501-1576) adını belirtebiliriz.

  17. yüzyılda; İngiliz (İskoçyalı) Jean Napier (1550-1617) İsviçre matematikçilerinden Gulden (1577-1643); İtalyan matematikçilerinden Cavalieri (1598-1647); Fransız matematikçilerinden René Descartes (1596-1650) Desargues (1593-1662) Blaise Pascal (1623-1662) Pierre Fermat (1601-1663); Hollandalı matematikçi Huygens'in (1629-1695) adlarını belirtebiliriz.

  Bu kişilerden Jean Napier logaritmaya ait sistemleri ortaya koymuştur. Descartes de analitik geometriye ait yeni bazı temel esasları ortaya koymuş mevcut analitik geometri bilgilerini sistemleştirmiştir. Diğer matematikçiler de matematiğin çeşitli dallarına ait bazı yeni temel bilgiler kazandırmışlardır.
  18. yüzyılda; İsviçre matematikçilerinden; Jacques Bernouilli I (1654-1705) CramerLeonhard Euler (1707-1783) Alman matematikçilerinden Gottfried Wilhelm Leibniz (1146-1716) İngiliz matematikçilerinden Isaac Newton (1642-1727) Mac Loren (1698-1746) İtalyan Matematikçilerinden Ceva (1648-1734) RiccatiClairaut'in (1713-1765) adlarını belirtebiliriz. (1704-1752) (1676-1754) Fransız matematikçilerinden
  19. yüzyıl Fransız matematikçilerinden; Joseph Louis Lagrange (1736-1813) Gasport Monge (1746-1818) Pierre Simon De Laplace (1749-1827) Joseph FourierEvariste Galois (1811-1832) Legendre (1752-1833) F. W. BesselJean-Victor Poncolet (1788-1857) Poinsot (1771-1859) Brianchan (1785-1864) Dupin (1784-1873) ChasleyCharles Hermite (1822-1901); İtalyan matematikçilerden CarnotNiels Henrik Abel (1802-1829) Alman matematikçilerden Jacobi (1804-1851) Carl Friedrich Gauss (1777-1855) Bernhard Riemann (1826-1866) Leopold Kronecker (1823-1891) Ernst Kummer (1810-1893) Weierstrass (1815-1897); Sovyet matematikçilerinden Nicolas Ivanawitch Lobatchewsky (1793-1856) Sonia Kowallewska (1850-1891); İngiliz matematikçilerden George Boole (1815-1864) Cayley (1821-1895) James Joseph Sylvester (1814-1897) ve İrlandalı matematikçi William Rowan Hamilton
  (1768-1830) (1784-1846) Augustin Louis Cauchy (1789-1857) (1793-1880) (1753-1823); Norveç matematikçilerinden (1805-1865) adlarını belirtebiliriz. Bu kişilerden; Gasport Monge tasarı geometrinin; Carnot konum geometrisinin; Newton sonsuz küçükler geometrisini; pascal Huygens ve Fermat da olasılık hesabını ve gök mekaniğini geliştirdiler.

  20. yüzyıl başları için; Alman matematikçilerinden Dedekind (1831-1916) Georg Cantor (1845-1918) Fransız matematikçilerinden Henri Poincaré'nin (1854-1912) ülkemizde de Henri Poincaré'nin öğrencisi Salih Zeki'nin (1864-1921) adlarını belirtebiliriz.

  Daha sonra gelen; Alman İngiliz Fransız Amerika Birleşik Devletleri ve Sovyet Sosyalist Cumhuriyelteri Birliği Japonya ve Hindistan ile Çin'de yetişen matematikçiler matematiğe kazandırdıkları yeni bilgiler ile matematiği insan zekasının en yüksek eseri haline getirmeyi başardılar.

  Yapılacak kısa açıklamalardan sonra şu gerçek ortaya çıkacaktır. Bugünkü ileri matematik ve bunun uygulama alanı olan astronomi (gökbilim) ve fiziğin temel bilgileri uygulamaları ile birlikte başlangıçta Eski Mısır ve Mezopotamya'da vardı. Daha sonraları bu bilgiler Eski Yunan Eski Hint ve 8. ile 16. yüzyıl Türk-İslam Dünyasında ileri seviyeye gelmiştir. Bilahare 17. yüzyıl sonrası Batı Dünyasında yapılan çalışmalar sonucunda bugünkü Saadet Devri'ne ulaşabilmiştir. Bu gelişimde 17. yüzyıl öncesi medeniyetlerin şeref payları inkar edilemeyecek kadar açıktır.

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Bu Konu için Etiketler

Bookmarks

Bookmarks

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Giriş