Dirac Denklemi

Dirac Denklemi
Vikipedi özgür ansiklopedi

Adını İngiliz fizikçi Paul Dirac'tan alan dönülü ve göreli kuantum mekaniği denklemi

şeklinde ifade edilebilir. Burada;
m_0 : parçacığın durağan kütlesini
c : ışık hızını pμ : dörtmomentumu
γμ : Dirac matrislerini
göstermektedir. Ayrıca Ψ dört tane karmaşık sayıdan oluşan bir kolon matristir ve olasılığın dalga fonksiyonudur. Bu dört sayı da iki gruba ayrılır:

Buradaki Ψ + ve Ψ − Dirac dönücüleri olarak adlandırılır ve her birinin farklı bir fiziksel anlamı vardır. Ψ + dönücüsü pozitif enerjileri Ψ − negatif enerjileri ifāde eder. Bunlar da
ve
olarak tanımlanır. ψ yukarı dönü ve φ aşağı dönü olarak anlam kazanır. Yani dalga fonksiyonu;

şeklindedir.

Serbest parçacık için Dirac denklemi
Dırac denklemlerinde μ = 0 bileşenini ayırıp gerisi için i=123 indisini bırakırsak Dirac denklemi;

biçiminde yazılabilir. Dirac matrisleri; I birim matris olmak üzere
ve
olarak Pauli matrisleri cinsinden yazılabilir. Bunlar yerine konunca Dirac denklemi

biçimini alır. Matris çarpımı yapılırsa çiftlenimli denklemler elde edilir:


Bu özdeğer denklemlerini çözmek için dönücülerden biri çekilip diğer denklemde yerine yazılabilir. Buradan göreliliğin en önemli denklemlerinden biri elde edilir:

Burada p0c = E = mc2 ve olduğundan ifade
şeklindedir. Buradan E için pozitif ve negatif değerler gelir.

Elektromanyetik alanda Dirac denklemi
Denklemdeki dörtmomentum işlemcisine elektromanyetik potansiyeli dahil edersek:

denklem


biçimine gelir. Buradaki Aμ elektromanyetik dörtpotansiyeldir ve e elektriksel yüktür.