Herhangi bir kuvvetin ona engel olan bir yüzey üzerine yaptığı zorlama ve yüzey birimine düşen kuvvete verilen ad. Bir yüzey üzerine etki yapan bir kuvvetin o yüzeye tatbik ettiği basınç o kuvvetten başka bu kuvvetin dayandığı yüzeye bağlıdır. Herhangi bir kuvvetin basımcından önemli bir sonuç elde edilmek istenirse basıncın çok küçük bir yüzey üzerine yapılması gerekir. Bıçakların rahatça istenen şeyleri kesmeleri tatbik edilen kuvvetin fazlalığından çok etki altında bırakılan yüzeyin azlığından ileri gelir. Bu sebeple o bölgede büyük bir basınç meydana gelir.

Bir yüzeyin (S yüzeyi) karşılaştığı basınç (P basıncı) o yüzeye uygulanan kuvvetin (F kuvveti) yüzeye bölümüne eşittir: P = F/S

Uygulanan kuvvet (F kuvveti) sabit kaldığına göre P basıncı S yüzeyinin büyük ya da küçük olmasına göre değişir artar ya da eksilir.

Basınç birimi (C.G.S.) sisteminde bar’idir. Bir bari bir dinlik bir kuvvet tarafından bir santimetrekarelik bir yüzeye uygulanan basınçtır. Barı çok küçük bir basınç birimi olduğundan bunun yerine bir milyon bariye eşit olan bar kullanılmaktadır. Çok kullanılan bir basınç birimi de atmosferdir.