KinetikEnerji Nedir?

Hareketli cisimler iş yapabilme yeteneğine sahiptirler yani bu cisimlerinenerjileri vardır. Bu hareketinden dolayı cisimlerin sahip olduklarıenerjiye denir. Akan su hareket halindeki araba fırlatılan bir taş yüksekte uçmakta olan bir kuşun kinetikenerjileri vardır. Duran cisimlerinpotansiyel enerjileri cisimler hareket haline geçtiklerinde buenerji kinetikenerjiye dönüşür. Örneğin duran bir arabapotansiyel enerjiye sahiptir. Araç harekete geçtiğindepotansiyel enerji kinetikenerjiye dönüşür. Araç hızlandıkça kinetikenerji artacaktır. Kinetikenerjinin simgesi Ek ve birimi jouledir.