Saf MaddeSaf maddeler ikiye ayrılır:

1. Elementler
2. Bileşikler


Elementler


Aynı cins atomlardan oluşurlar. Yasal ve fiziksel yollarla bileşenlerine ayrılamazlar çünkü tek cins atom bulundururlar. Belirli yoğunluk erime ve kaynama noktaları vardır. Saf maddedirler. Homojendirler. Üç sınıfta incelenirler: metaller ameteller ve soygazlar. Örnekler: Sodyum (Na) Oksijen (O2) Helyum (He) vb.

Özellikleri

* Homojen yapıda saf maddelerdir...
* En küçük yapı taşları atomlardır...
* Belirli bir erime ve kaynama noktaları vardır (Bazı metaller hariç)...
* Öz kütleleri sabittir...
* Sembollerle gösterilirler...
* Fiziksel veya kimyasal yollarla ayrıştırılamazlar...
* Homojendirler...
* Belirli koşullarda hâl değiştirirken sıcaklıkları ve yoğunlukları sabittir...

Bileşikler

En küçük yapı birimi moleküldür. Formüllerle gösterilirler. Kimyasal yollarla bileşenlerine ayrılabilirler çünkü en az iki atomdan oluşmuşlardır. Belirli yoğunluk erime ve kaynama noktaları vardır. Saftırlar. Homojendirler. Kendilerini oluşturan maddelerden farklı özellik gösterirler. Oluştuğu maddeler arasında sabit bir oran vardır.

Özellikler

* En küçük parçaları moleküllerdir
* Belirli formüllerle gösterilirler
* Kimyasal yollarla dönüştürülürler.
* Saf ve homojen maddelerdir.
* Belirli erime ve kaynama noktaları vardır.Sabit basınç altında hâl değiştirirken sıcaklıkları sabit kalır.
* Bileşiği oluşturan elementlerin kütleleri arasında sabit bir oran vardır.
* Bileşiği oluşturan elementler kendi özelliklerini kaybederler.
* Belirli koşullardahâl değiştirirken yoğunlukları sabittir.