Turnusol
Turnusol kağıdı kimya da kullanılan ayıraçlardan bir tanesi.asit ve bazları ayırt etmekte kullanılır.asitle temas ettiğinde kırmızıbazla temas ettiğinde mavi renk verir. Turnusol belirli likenlerden (kuzukulağı) elde edilen içeriğinde orsein bulunan ve suda çözünen bir boyadır. Çözelti olarak veya bir filtre kağıdına emdirilerek kullanılır. Bu kağıda pH belirteci denir ve maddelerin asitliğini ölçmek için kullanılır. Mavi turnusol kağıdı asidik ortamlarda kırmızıya ve kırmızı turnusol kağıdı bazik ortamlarda (ör. Alkalin) maviye döner. Renk değişimi 45-83 pH aralığında olur (25 °C'de). Turnusolun aktif maddesi erythrolitmindir. Düşük pH değerli maddeler asit olarak ve yüksek değerliler alkaliler olarak adlandırılır. Tesadüfen katı ve suda çözünmeyen alkali maddeler bazlar olarak bilinmektedir.

Turnusol kağıdı ile bir gazın pH derecesini ölçmek için turnusol kağıdını ıslatmak gerekir. Gaz suda çözünür ve bu sayede tepkime olur.


En sık olan turnusol tepkimeleri kırmızı turnusolun maviye veya mavi turnusolun kırmızıya dönüşmesidir. Ancak bunların dışında da tepkimeler vardır. Örneğin klor gazı mavi turnusol kağıdını beyaza döndürür (kimyasal deyimiyle turnusol kağıdı ağarmıştır).