GrizuMaden ocaklarının galerilerinde bulunabilen ve belirli konsantrasyonlara eriştiğinde patlayıcı hale gelebilen zehirli bir gaz.

Grizu başka bir deyişle metan-hava karışımı olarak da adlandırılabilinir. %5 - %15 arası metan ile havanın birleşmesinden oluşan bu karışım 650'C de 2 fazlı bir yanma gerçekleştirir. Bu karışım önce ani şekilde genleşir daha sonra patlama merkezine doğru çok büyük bir kuvvetle gazı sıkıştırır. Grizu patlaması tahrip gücüne ve yıkım etkisine sahip bir patlamadır. Kömür madenlerinin kabusu olan grizu ülkemizde de sık sık görülmektedir. Özellikle yaşlı kömür damarlarında grizu riski yüksektir. Yasalar doğrultusunda metan'in havada bulunma oranı hacimce %1'dir. Bu seviyeye ulaşıldığında acilen önlem alınması gerekmektedir. Eğer %1 üzerine çıkarsa bu karışım maden ocaği acilen boşaltılmalıdır. Ocak derinliği eğimi üretim yöntemi fay ve çatlak yapılar grizu riskini değiştiren faktörlerdir. Metalin metale sürtmesi ocakta her hangi bir ateş parçası veya kullanılan çelik ekipmanların ısınması sonucu patlama oluşabilir.


Grizu patlamasıGrizu patlaması Belli oranlardaki metan gazıyla havanın karışarak oluşturduğu patlamadır. Patlamanın gerçekleşebilmesi için minimum %12 oranında oksijen gerekmektedir.Havada %5-6 oranında bulunan metan gazı ancak bir sıcaklık etkisiyle yanarken metan oranının %5-16 olması durumunda patlayıcı özellik kazanır. En kolay patlama metan oranının %8 en şiddetli patlama ise %95 olduğu durumda gerçekleşir.