İdeal gaz yasası sadece teoride olan ideal gazların durumları hakkında denklemler sağlayan bir yasadır. Bir miktar gazın durumu; basıncı hacmi ve sıcaklığına göre belli olur. Bu denklem aşağıdaki gibidir:

P paskal olarak basınç
V kübik metre olarak hacim
n gazın mol sayısı
R gaz sabiti (8.3145 J/(mol K))
T de Kelvin olarak sıcaklıktır.
İdeal gaz sabiti (R) kullanılan birimlere göre değişir. Yukarda verilen değer (8.3145) SI birimleri için yani paskal-kübik metre-molar-kelvin için hesaplanmıştır.
İdeal gaz yasası en çok monatomik gazlar için geçerlidir ve yüksek sıcaklık alçak basınçlarda daha iyi sonuçlar verir. Bu formül her gaz molekülünün boyutunu ya da moleküller arası bağları dikkate almadığından bunları da dikkate alan van der Waals denklemi daha iyi sonuçlar verir.