FİZYON:Kararsız büyük atom çekirdeğini nötronla bombardıman edilerek kararlı küçük atom çekirdeklerine dönüşmesi olayına fizyon adı verilir.
örnek:Atom Bombası

FÜZYON:Kararsız küçük atom çekirdeklerinin kararlı büyük atom çekirdeğine dönüşmesi olayıdır.
örnek:Hidrojen Bomba
RADYOAKTİF BOZULMA HIZI

Radyoaktif bir elementin herhangibir anda yarısının bozulması için geçen zamana yarılanma süresi denir.Veya yarı ömür olarakda ifade edilir.Yarılanma süresi dış etkenlere bağlı değildir.(Yarılanma süresi sıcaklık basınç gibi etkenlere bağlı değildir.)

Yarılanma süresi elementten elemente değişir.(Bir elementin izotoplarının yarılanma süresi farklıdır.)Yarılanma süresi madde miktarına bağlı değildir.Yarılanma süresi sonucunda madde tükenmez.Madde miktarı arttıkça ışıma miktarı artar.Yarılanma süresi radyoaktif maddeler için ayırt edici bir özelliktir