B vitamini komplek*sinin bir bölümüdür. Yaşam ve sağlık için gereklidir. Eksikliğinde pellegra de*nen durum belirir. Burada dermatit is*hal ve demans (bkz.) ortaya çıkar. Pel*legra özellikle başlıca unlu besinin mı*sır unu kaynaklı olmasından ötürü gö*rülür çünkü mısır ununun nikotinik asiti çok azdır. Buğdayda bulunan bu vita*min çok ince buğday ununun yapılımı sırasında da yok olur. Bundan ötürü ince una daima nikotinamid eklenir. Ay*nı şekilde kabuğu ayıklanmış pirinçten de bu vitamin ayrılır fakat pirinçte vü*cudun nikotinik asit haline getirebileceği triptofan adlı aminoasit bulunduğundan ayıklanmış pirinçle beslenme; ağır pelleg-ra’ya yol açmaz.