ASİT VE BAZLARIN DEĞERLİĞİ
Sulu çözeltide molekül başına bir proton veren asitlere bir değerli asit denir.
HCN + H2O H3O+ + CN–
Her molekül başına iki proton verebilen asitlere iki değerli asit denir. ( H2CO3 )
İkiden fazla proton verenlere ise poliprotik asit denir. ( H3PO4 )
Sulu çözeltide molekül başına bir proton alan bazlara bir değerli baz denir.
NH3 + H2O NH4+ + OH–
Sulu çözeltide molekül başına iki proton alan bazlara iki değerli baz denir. CO3—2 ün suda iyonlaşma rek.
CO3—2 + H2O HCO3– + OH–
HCO3– + H2O H2CO3 + OH–
Asidik oksitlerle bazik oksitlerin değerlikleri suda oluşturdukları H ya da OH iyonu sayısı kadardır.
- Asidik oksitler (Ametal Oksit )
N2O5 + H2O 2HNO3 (1 değerli )
CO2 + H2O H2CO3 (2 değerli )
- Bazik oksitler (Metal Oksit )
Na2O + H2O 2NaOH (1 değerli )
MgO +H2O Mg(OH)2 (2 değerli )