Sembol: F

Atom ağırlığı: 18.9984032 g/mol
Oda koşullarında (25°C 298 K): Açık sarı renkli gaz
A ****l
p-blok elementi
1529 yılında Georigius Agricola kalsiyum florür bileşiğini tanımlamıştır. İlk defa 1886 yılında Henri Moissan tarafından izole edilmiştir.
En önemli minerali fluorit veya florspati denilen CaF2 dir. Flor’un saf olarak eldesi (1:2) oranında sıcak erimiş KF HF bileşiklerinin elektrolizi ile gerçekleşir.
Flor en reaktif element olup O2 ve asal gazlar hariç tüm elementlerle hemen reaksiyona girer. Fazla reaktif olmasının nedeni F-F bağının kolay kopması yani disosiyasyon enerjisinin az olmasıdır. Sadece (-1) oksidasyon sayısına sahiptir yani tek bağ yapabilir. Fakat ortaklanmamış elektronları sayesinde ****llerle –F_ şeklinde köprülü bileşikler yapabilir.