ÇÖZÜNME HIZINA ETKİ EDEN FAKTÖRLER

1. Tanecik Büyüklüğü:

Çözünen taneciklerin boyutları ne kadar küçük olursa çözücüyle temas yüzeyi o kadar fazla olacağından çözünme hızı artar.

2. Karıştırmak:

Çözeltide karıştırmak olayı;

Ø Taneciklerin bölünerek küçülmesine

Ø Taneciklerin sürtünerek ısınmasına neden olacağından ;

Katıların çözünme hızını artırır.

Sıvıların çözünme hızını artırır.

Gazların çözünme hızını azaltır.

3. Sıcaklık:

Bir çözeltide sıcaklık artırılırsa;

Ø Çözünenin çözünürlüğü endotermik ise çözünme hızı artar.

Ø Çözünenin çözünürlüğü ekzotermik ise çözünme hızı azalır.

4. Basınç:

Gazların sudaki çözünme hızına basınç etki eder.

Sıvı yüzeyindeki gaz basıncı artarsa gazın çözünme hızı artar.

Karıştırmak ve tanecik büyüklüğü çözünme hızını etkilediği halde çözünürlüğü etkilemez.


Sıcaklık hem çözünme hızını hem de çözünürlüğü etkiler.

Basınç gazlarda hem çözünme hızını hem de çözünürlüğü etkiler.

5. Çözücü ve çözünen cinsi:

Çözücü ve çözünen cinsi değiştikçe çözünme hızı ve çözünürlük değişir