LiF bileşiği Lityum Florür


LiF bileşiği hangi elementlerden oluşur :

Lityum ve Flor

LiF nedir?

Lityum ve flor elementlerinin iyonik bağ oluşturarak yaptıkları bileşiktir.

LiF bileşiğinin elektron dizilişi :

Lityum elementinin dış yörüngesinde bir elektron bulunur ve bu elektronun iyonizasyon enerjisi düşük olduğu için oldukça gevşekçe tutunmaktadır. Flor elementinin dış yörüngesinde ise 7 elektron vardır. Bir elektron lityum'dan flor'a doğru hareket ettiğinde her bir iyon soy gaz dizilimi haline dönüşür. İki zıt yüklü iyonun elektrostatik çekiminden kaynaklanan bağlanma enerjisi yeterli negatif değerde olup bağlanmış durum toplam enerjisi bağlanmamış durumdakinden daha düşüktür. Böylece lityum ve flor elementleri bileşik oluştururken iyonik bağ yaparlar.
Lif (Lityum florür) nerelerde kullanılır :

Lityum florür lityumun en kıymetli kararlı bileşiğidir ve infrared spektrofotometresinde kullanılmaktadır.

...
lif bileşiği lityum florür nedir elektron dizilişi kullanım alanları atom dizilişi nerelerde kullanılır
...