Elementlerin sayısının her geçen gün artması bunların özelliklerinin tek tek incelenmesini zorlaştırır. Bu nedenle bilim adamları elementlerin özelliklerini kolay bir şekilde inceleme yollarını araştırarak onları belirli özelliklerine göre sınıflandırdılar. Elementlerin sınıflandırılması ile ilgili çalışmalar ilk kez 1829'da J. Döbereiner ve daha sonra 1864'te J.Newlands tarafından elementlerin kimyasal özelliklerinin artan atom kütleleri ile ilişkili olduğu düşünülerek yapılmıştır.


Atom numarası her elementin temel özelliğidir. Elementler artan atom numaralarına göre sıralandığında elementlerin bazı özellikleri periyodik olarak tekrarlanır. Bu da elementlerin elektron dağılımlarıyla ilgilidir. Özellikleri birbirine benzeyen elementler alt alta gelecek şekilde artan atom numaralarına göre sıralandığında periyodik cetvel oluşur. Periyodik cetvelde 7 yatay sıra 18 düşey sütun bulunmaktadır. Periyodik cetvelde yatay sıralara periyot düşey sütunlara grup denir. Gruplar A ve B olmak üzere ikiye ayrılırlar. 8 tane A 8 tane B grubu vardır.