EPİTEL DOKU:Vücudun iç ve dış yüzeyini örter.Bunun 4 görevi vardır;Bulundukları organı dış etkilerden korumakSalgı yapmakEmmek Mukus ve benzeri maddeleri iletmek.Epitel doku işlevine göre 2 grupta incelenir;
1.Örtü epiteli:Asıl görevi korumaktır.Ancak bazen emilim görevide yaparlar.Hücrelerinin sıralanışına göre Tek katlı ve Çok katlı olmak üzere ayrılırlar.
A.Tek katlı epitel:Yan yana dizilmiş hücrelerden oluşur.Hücreleri yassıkübik veya silindiriktir.
a.Tek katlı yassı epitel: Akciğer alveollerikan damarlarının iç yüzü ve kılcal damarlarda bulunur.
b.Tek katlı kübik epitel:Omurgalı böbreklerindetiroit bezinde bulunur.
c.Tek katlı silindirik epitel:Omurgalının solunum yollarındaincebağırsakta bulunan silindirik epitel emme görevi yapar.
B.Çok katlı epitel:Üst üste sıralanmış hücrelerden oluşur.Omugalıların derisinde bu doku vardır.Bu epitel dokuyu incelediğimizde en altta silindirikortada kübiküstte ise yassı epitelden oluşmuştur.En üstteki epitel genellikle ölüdür.Bu ölü hücre alttaki canlı hücreleri dış etkilerden korur.Kan damarı içermez.

2.Salgı(Bez) epitelialgı yapma yeteneğindeki hücrelerdir.Tükürük bezimide bezleriter bezlerihipofiztiroit gibi salgı yapan organlarda bulunur.Hücre sayısına göre;
A.Tek hücreli bezlerilindirik hücrelerden oluşur.Bunlara “goblet” hücresi denir.Toprak solucanının derisindensindirim kanalındansolunum organlarından salgılanan mukus buna örnektir.
B.Çok hücreli bezleralgı yapan hücrelerin bir araya gelmesi ile oluşurlar.Salgılarını bir kanala ve buradan vücut boşluğuna veren bezlere ekzokrin(dış salgı) bezi denir.Tükrük bezimide ve bağırsak bezleri ile gözyaşı bezleri dış salgı bezleridir.Salgılarını doğrudan kana veren bezlere endokrin(iç salgı) bezi denir.Bunlar kanalsız bezlerdir.Salgılarına hormon denir.Hipofiztiroitparatiroitböbreküstü bezleri birer iç salgı bezidir.