• Böbreklerin görevi hücrelerde oluşan ve kana verilen metabolizma artıklarını süzerek kandaki maddelerin belirli derişimde kalmasını sağlamaktır.
• Böbrek atar damarı ile gelen üre ve ürik asit çeşitli tuzlariyonlarglikoz yüksek kan basıncından dolayı bowman kapsülüne geçer.Süzülen sıvı tek sıralı yassı epitelden oluşan bowman kapsülünden henle kulpuna geçer.Bu sıvı kan plazmasına benzemekle birlikte sıvı içerisinde alyuvarakyuvar ve kan proteinleri yoktur.Daha çok doku sıvısına benzer süzülme sonucu boşaltım kanalına geçen maddelerin yararlı olanları ve suyun bir kısmı kanalcığın duvarındaki hücreler tarafından geri emilerek tekrar kılcal damarlarla kan dolaşımına katılır.
• Emilen su miktarı vücudun o sıradaki su miktarına bağlı olup hipofizden salgılanan antidiüretik hormon tarafından ayarlanır.
• Üre ürik asit fazla tuz ve fazla su idrar bileşimi şeklinde idrar toplama kanalı ile havuzcuğa oradan da üreter ve idrar kesesine iletilir.

• Geri emilme ile emilen maddeler glikozyağ asitleri NaClKmineraller bazı tuzlar suvitaminlerdir ve % 99 aktif taşıma ile olur.
• Kan basıncı ile atılan maddeler amonyak üreürik asittuz ve zehirli maddelerdir.