• Bilim; deney ve gözlemler sonucu elde edilen bilgidir.
• Bilimsel çalışma;bir problemin çözümünde izlenen yola denir.
• Bilimsel problemin çözümü :
Problem  Gözlem  Verilerin  Hipotez  Tahmin  Deney  Red
Tespiti Toplanması  Kabul  Teori  Kanun• Gözlem  Nitel gözlem : Ölçmeye dayanmaz. ÖRNEK: Bugün hava çok sıcak.
 Nicel gözlem : Ölçmeye dayanır. ÖRNEK: Bugün hava 37 derece.
• Hipotez doğru ise teori olur.(Kökleşmiş hipotezlere teori denir.)
• Eğer hipotez evrensel bir nitelik kazanarak başka deneylerle de desteklenebilirse kanun olur.
• İyi bir hipotezin özellikleri:
a) Veriler doğrultusunda olmalı
b) Tüm verileri açıklamalıilgili veriler arasında bağlantı kurmalı
c) Soru ve tahminlere açık olmalı
d) Deney ve gözlemlerle kanıtlanmalı
e) Yeni gerçeklerin çıkmasına izin vermeli