1) Ototroflar (Üreticiler)
• İnorganik maddelerden organik madde sentezlerler.
• En fazla bulunan gruptur.
• İki tiptir.

A) Fotosentetikler :
• Işık enerjisini kullanırlar.
• Klorofilleri vardır.
• ÖRNEK:Yeşil bitkilerbakteriler ve mavi-yeşil algler.

B) Kemosentetikler :
• Kimyasal enerjiyi kullanırlar.
• Klorofilleri yoktur.

• ÖRNEK: Nitrit bakterileri nitrat bakterileri azot bakterileri kükürt bakterileri demir bakterileri

2) Heterotroflar (Tüketiciler)
• Hazır besin kullanırlar.
• 3 tiptir.

A) Holozoik Canlılar :
• Katı besinlerle beslenirler.
• I) Etçiller (Karnivar)
II) Otçullar (Herbivar)
III) Hem etçil hem otçullar (Omnivar)

B) Simbiyotik Canlılar :
I) Mutualizm  (++)  Mantar ve su yosunu(Liken)
II) Kommensalizm  (+0)  Köpek balığı echenes balığı
III) Parazitlik  (+-)  Bitpirekene
• Tam parazitlik: Sindirim sistemi iyi gelişmemiş insan ince bağırsağında yaşayan yassı kurtlar
tam parazittir.
• Yarı parazitlik: Ökseotu gibi bitkinin gövdesine sarılarak su ihtiyacını karşılayan parazitlerdir.
C) Saprofit Canlılar :
• Organik maddeleri inorganik maddelere ayrıştırırlar.
• Enzim sistemleri iyi gelişmiştir.
• Hücre dışı sindirim yaparlar.
• ÖRNEK:Çürükçül bakteriler mantar ve küfler.

NOT 1 : Öglena ve böcekçil bitkiler hem ototrof hem de heterotrofturlar.

Parazitlik Kommensalizm Mutualizm

NOT 2 : Protookoperasyon : Bir arada yaşayan iki türün belirli bir süre birbirlerinden yararlanmaları olayıdır. Timsah-Kürdan kuşu.