Organizmaların fizyolojisi [değiştir]Fizyoloji tüm yapıların birlikte nasıl çalıştığını anlamaya çalışarak organizmaların mekanik fiziksel ve biyokimyasal süreçlerini inceler. "Yapıdan göreve" anlayışı biyoloji için çok önemlidir. Fizyolojik çalışmalar genellikle bitki fizyolojisi ve hayvan fizyolojisi olarak ikiye ayrılırlar; ancak fizyolojinin ilkeleri evrenseldir ve her tür organizma üzerinde incelenilebilir. Mesela maya hücresi hakkında öğrenilen bir özellik insan hücresi üzerinde de incelenilebilir. Hayvan fizyolojisi insan fizyolojisinin method ve araçlarını insan olmayan türlere taşır. Bitki fizyolojisi bile bu türlerden bazı fikirleri ödünç alır..

Anatomi fizyolojinin önemli bir dalıdır ve sinir bağışıklık hormon dolaşım ve solunum gibi organ sistemlerini inceler. Bu daldan öğrenilenler tıbbın nöroloji ve immünoloji gibi dallarına büyük yarar sağlar.


Organizmaların çeşitliliği ve evrimi [değiştir]Evrimsel biyoloji organizmaların zamanla değişmeleri de dahil onların kökleriyle ilgilenir ve birçok taksonomiyle ilintili bilimadamını bünyesinde bulundurur. Mesela genellikle belirli bir organizma hakkında eğitim almış - mammaloji ornitoloji ya da herpetoloji gibi - birçok bilimadamını içine alıp evrim hakkındaki daha genel sorulara cevap arar. Evrimsel biyoloji fosil kalıntılarını inceleyerek evrimin hızı ve türünü inceleyen paleontoloji üzerine kurulmuştur. 1990larda daha önceden modern sentezden dışlanmış olan gelişim biyolojisi evrim biyolojisinin sahasına evrimsel-gelişimsel biyolojinin çalışmalarıyla tekrar girdi. Evrimsel biyolojiyle alakalı dalların bazıları; filojenetik sistematik ve taksonomidir.

Taksonomik açıdan ilintili iki büyük geleneksel bölüm botanik ve zoolojidir. Botanik bitkilerin bilimidir. Bu bilimdalı bitkilerin gelişim üreme ¤¤¤¤bolizma gelişim hastalık ve evrimlerini inceleyen birçok daldan oluşmaktadır. Zooloji ise hayvanlarla ilgilidir. Bu bilim dalı anatomi ve embriyolojinin dalları olan fizyolojiyi de kapsar. Hayvanların ve bitkilerin genel genetik ve gelişimsel mekanizmaları; moleküler biyoloji moleküler genetik ve gelişim biyolojisi altında yapılır. Hayvanların ekolojisi ise davranışsal ekoloji ve diğer dallarla incelenilir.Hayatın sınıflandırılması [değiştir]Çoğunlukla kullanılan sınıflandırma sisteminin adı rütbe ve iki isim içeren "Linnaean taksonomi"dir. Organizmaların isimlendirilmesi ise "International Code of Botanical Nomenclature (ICBN)" "International Code of Zoological Nomenclature (ICZN)" "International Code of Nomenclature of Bacteria (ICNB)" gibi uluslararası anlaşmalarla yapılır. Bu üç alandaki isimlendirmeyi standart haline getirmeye çalışan Draft BioCode 1997'de yayımlansa da resmi olarak kabul görmeyi beklemektedir. "International Code of Virus Classification and Nomenclature (ICVCN)" ise BioCode'un dışında