Protozoa (Protista) üyelerinin tek ortak özelliği bir hücreli oluşlarıdır. Bir protozoan hücresi bir metazoan hücresinden çok daha karmaşık yapılı olabilir. Çünkü protozoa'da hücrenin kendisi bir organizmadır.
Protozoa'nın sınıflandırılması vücut içi organelleri ve hareket organellerine göre yapılır. Hemen hemen tüm Protozoa üyeleri hücre duvarına sahip değillerdir aerobik solunum yaparlar ve su olan her yerde bulunabilirler.

Kloroplast içeren türler foto-ototrof özellik gösterir. Bazıları ise kloroplast içermelerine rağmen organik besinlerle de beslenirler (Mixotroph). Euglena buna en güzel örnektir. Tatlı sularda yaşayan bir hücrelilerde Kontraktil Vakuol adı verilen boşaltım organeli bulunur.

Protozoa üyeleri 4 phylum (şube) içerisinde incelenir:

Phylum (Şube): Sarcomastigophora (Kök bacak ve kamçı taşıyanlar)

Bu şubenin üyeleri hareket organeli olarak kök bacak veya kamçı taşırlar. Tümü bir hücreli olan sucul canlılardır. Kamçı veya kök bacak taşımalarına göre 2 alt şube içerisinde incelenirler.

(Kamçılılar)

Hareket organeli olarak kamçı taşıyan bir hücreli canlılardır. Bazı türlerde koloni halinde yaşam da görülebilir. Klorofil taşıyıp taşımamalarına göre 2 sınıfa ayrılırlar.

Kök bacaklılar)

Bu alt şubedeki canlılar hareket organeli olarak kök bacaklar taşırlar. Besin pseudopod yardımıyla ve fagositoz yolu ile alınır.
İçeriğine ve şekline göre başlıca 4 kök ayak tipi görülür:
1. Lobopod: Lob şekillidir ve hem ektoplazma hem de endoplazma içerir.
2. Filopod: İplik şeklindedir ve sadece ektoplazma içerir.
3. Retikülopod: Ağ şeklindedir ve sadece ektoplazma içerir.
4. Aksopod: İğne şekillidir ve mikrotübül içerir.

2. Phylum (Şube): Apicomplexa

Şubenin neredeyse tüm üyeleri endoparazitiktir. Şubenin ismi hücrelerin uç kısmında bulunan ve konak canlının vücuduna girişte rol oynayan "apicomplexa" (rhoptry ve mikronem) olarak bilinen yapılardan gelir. Bu canlıların hareket organelleri sadece bazı hücre arası evrelerde belirgindir. Üreme uzantı taşımayan sporlar veya oocyst ile gerçekleşir.

3-Phylum (Şube): Microspora


Şubenin tüm elemanları zorunlu hücre içi parazitleridir. Mitokondrileri bulunmaz ve tek hücreli sporlar meydana getirirler. Böcekler için patojen olan canlıların çoğu bu şubenin üyeleridir. Hayat evrelerinde hem hücre içi hem de hücre dışı yaşam görülür. Hücre içi eşeyli ve eşeysiz devreler boyunca konak canlıya zarar verilir. Sonuçta da çok dayanıklı bir spor hücresi üretilir.

4-(Silliler)
En gelişmiş protista grubudur. Çok sayıda mikronükleus (küçük) ve tek bir makronükleus (büyük) taşırlar. Mikronükleus üremeden sorumludur ve mitotik bölünür makronükleus ise metabolizmadan sorumludur ve amitotik bölünür.
Sililerde bulunan protein yapıdaki zara "pelikula" adı verilir ve pelikulanın kalınlığı türlere göre değişkenlik gösterir.
Boşaltımdan kontraktil vakuol sorumludur.