Biyolojide kökenleri değişik olan yapıların aynı işlevsel ve biçimsel özellikleri göstermesidir. Örneğin böceklerin ve kuşların kanatları embriyonik kökenlerin değişik olmasına karşın ortak bir işleve (uçmaya) uyum sağlayacak biçimde geliştiğinden benzer (analog) yapılardır. Kanat örneğinde olduğu gibi benzer yapıların varlığı bu canlılar arasında evrimsel bir yakınlık olduğu anlamına gelmez. Evrimsel biyolojinin önemli kavramlarından biri olan benzerlik embriyonik kökenleri ve gelişmeleri aynı olan yapılar arasındaki ilişkiyi tanımlayan ve türlerin aynı atadan geldiğinin en güçlü kanıtı sayılan benzeşim olgusundan farklı bir kavramdır.

Genellikle benzer yapıların dış görünümleri arasında da bir benzerlik vardır. Mürekkepbalığı köpekbalığı fok penguen yunus gibi değişik atalardan gelen su hayvanlarında gövdenin suyun direncine koyacak yapıda olması bunun en çarpıcı örneğidir. Fizyolojik süreçler ve davranış kalıpları arasında da benzerlik olgusuna rastlanır. Birbirleriyle hemen hiçbir akrabalığı olmayan kobra ahtapot ve örümceğin yumurtalarını korurken gösterdikleri davranış benzerliklerinin her türde bağımsız olarak gelişmiş birer davranış biçimi olduğu sanılmaktadır.
Yenidünya’ya özgü pek çok kaktüs türü ile Afrika’da yetişen sütleğenlerin görünümü bol özsulu dikenli su depolamaya ve çöl koşullarına uyum sağlamış yapıları nedeniyle birbirine çok benzer. Bununla birlikte aynı çevre koşullarına direnebilmek için birbirlerinden bağımsız geliştirdikleri ortak özellikleri olan bu bitkiler iki ayrı familya içinde barındırılır.